Bijzonder Eigen –  is ontstaan vanuit mijn persoonlijke zoektocht naar een betekenisvol leven en mijn expertise als Registerpsycholoog en leidinggevende op het gebied van Arbeid & Psyche. Oftewel: ik gaf behandeling aan mensen die vanwege psychische klachten uitvielen uit hun werk en begeleide hen bij reintegratie terug naar hun eigen baan. Ik voelde een groeiend verlangen in mij ontstaan om mensen het vermogen te geven om dergelijke klachten te voorkomen en vervolgens om me bezig te houden met het menselijk groeivermogen. Geen behandeling, geen preventie, maar menselijke groei. Op je eigen manier. In je eigen tempo. Vanuit je eigen verlangen en je natural strengths. Om mensen te begeleiden zelfbewust, met liefde en nieuwsgierigheid hun leven vorm te geven van binnenuit. Tijd en aandacht om de-dingen-te-leren-die-je-op-school-niet-geleerd-hebt. Reflecteren op wat er werkelijk toe doet. Spanning leren reguleren. Bestaande (denk- en doe-) patronen loslaten en innoveren. Zowel aandacht op het resultaat als het proces op de lange termijn. Doen-wat-goed-voelt en niet telkens weer opgejaagd worden door wat moet of kan.
Ik heb ontdekt dat wanneer we helderheid hebben op ons innerlijk kompas we makkelijker de juiste keuzes maken.  Als geregistreerd Psycholoog NIP en Senior Coach richt ik me dan ook sinds 2010 op het begeleiden van groeiprocessen van professionals, ondernemers en leiders. Daarbij gebruik ik de meest inzichten uit de positieve, neuro- en sportpsychologie op het gebied van high performance en purpose-driven-leadership in snel veranderende omstandigheden.  Ik ga uit van een growth-mindset  en werk op basis van onderzoek en visies op innovatie, leiderschap en performance. Bezield Leiderschap is het antwoord op de zichtbare behoefte van onze huidige kennistechnologische maatschappij om de manier van werken uit de industriële revolutie achter ons te laten. Groeien op je eigen manier met bezield leiderschap als way-of-life en bezieling als why-of-life. Vanuit de wetenschap dat bezieling als kompas levens, bedrijven en organisaties creëert waarin betekenis en geluk de basis vormen voor succes. Nu én in de toekomst.

Hoe wil ik me ten diepste voelen? Deze vraag is fundamenteel en leidend geworden in mijn manier van coachen, werken en in mijn persoonlijke leven. Ik heb ervoor gekozen om mijn leven en bedrijf vorm te geven zoals dat echt bij mij past. Nieuwsgierigheid, mijn geloof dat we gemaakt zijn om te groeien en mijn expertise op het gebeid van performance, bezieling en leiderschap, heeft mij gebracht waar ik nu sta. En nu kan ik volmondig zeggen dat wat ik nu doe echt goed voelt. Waar ik voor ga past helemaal bij wie ik ben en hoe ik me wil voelen. En dit is wat ik ook aan anderen wil leren: weer voelen dat je leeft. Werkelijk leiding en regie nemen over jouw leven. En daardoor het verschil maken voor het leven van anderen. Bewust patronen creëren die zorgen voor de groei waar je naar verlangt. Gaan voor betekenis én succes: met bezieling als kompas en geluk en high performance als gevolg.

Dus vertel, hoe wij jíj je voelen?

BIJZONDER EIGEN inspireert, coacht en begeleidt ondernemers, leiders , professionals en organisaties in betekenisvol leven en  werken. Bezield Leiderschap als way-of-life. Vanuit het geloof dat bezieling als kompas levens, bedrijven en (netwerk)organisaties creëert waarin vreugde, betekenis en welbevinden de basis vormen voor succes.  Succesvol in het moment en voor de toekomst.

Nathalie Bougie  is lid van het:

nip_logo_corp_rgb