Bijzonder Eigen –  is ontstaan vanuit mijn persoonlijke zoektocht naar een betekenisvol leven en mijn expertise als Registerpsycholoog en leidinggevende op het gebied van Arbeid & Psyche. Vanaf 2000 tot 2010 werkte ik als psycholoog en leidinggevende in de reguliere gezondheidszorg. In deze periode gaf ik behandeling en reintegratie begeleiding aan mensen die hun werk verzuimde vanwege psychische en/of lichamelijke klachten.

Er ontstond in mij een groeiend verlangen om mensen niet alleen het vermogen te geven om dergelijke klachten te voorkomen, maar om ieder mens te begeleiden om het beste in zichzelf naar buiten te laten komen.  Helemaal jezelf zijn en zo van betekenis zijn in het werk dat je doet, je gezin en natuurlijk voor jezelf. Voor je eigen gezondheid en om je gelukkig te voelen. Om je niet langer te vervormen naar de wensen van de ander, je uit te putten en leeg te lopen door de prikkels en eisen die vaak onmenselijk hoog zijn.  Dat betekende niet langer het focus op behandeling van klachten en ook niet op preventie van klachten.

 

GROW YOUR OWN WAY.
Bijzonder Eigen legt het focus volledig op menselijke groei
health, happiness  & human potential. Groeien op je eigen manier. In je eigen tempo. Vanuit je eigen verlangen en je natural strengths. Maatwerk begeleiding.

Om mensen te begeleiden zelfbewust, met liefde en nieuwsgierigheid hun leven vorm te geven van binnenuit. Tijd en aandacht om de-dingen-te-leren-die-je-op-school-niet-geleerd-hebt. Reflecteren op wat er werkelijk toe doet. Spanning leren reguleren. Bestaande (denk- en doe-) patronen loslaten en innoveren. Zowel aandacht op het resultaat als het proces op de lange termijn. Doen-wat-goed-voelt en niet telkens weer opgejaagd worden door wat moet of kan.

Bezield Leiderschap is groeien op je eigen manier met bezieling als kompas. Vanuit de wetenschap dat bezieling als kompas levens, bedrijven en organisaties creëert waarin betekenis en geluk de basis vormen voor succes. Nu én in de toekomst.

Wanneer we helder zicht hebben op ons innerlijk kompas maken we makkelijker de juiste keuzes.  Als geregistreerd Psycholoog NIP en Senior Coach richt ik me dan ook sinds 2010 op het begeleiden van groeiprocessen van professionals, ondernemers en leiders. Daarbij gebruik ik mijn expertise op het gebied van de positieve, neuro- en sportpsychologie op het gebied van high performance en purpose-driven-leadership in snel veranderende omstandigheden.  Ik ga uit van een growth-mindset  en werk op basis van onderzoek en visies op innovatie, leiderschap en performance.

Hoe wil ik me ten diepste voelen? Deze vraag is fundamenteel en leidend geworden in mijn manier van coachen, werken en in mijn persoonlijke leven. Ik heb ervoor gekozen om mijn leven en bedrijf vorm te geven zoals dat echt bij mij past. Nieuwsgierigheid, mijn geloof dat we gemaakt zijn om te groeien en mijn expertise op het gebeid van performance, bezieling en leiderschap, heeft mij gebracht waar ik nu sta. En nu kan ik volmondig zeggen dat wat ik nu doe echt goed voelt. Waar ik voor ga past helemaal bij wie ik ben en hoe ik me wil voelen. En dit is wat ik ook aan anderen wil leren: weer voelen dat je leeft. Werkelijk leiding en regie nemen over jouw leven. En daardoor het verschil maken voor het leven van anderen. Bewust patronen creëren die zorgen voor de groei waar je naar verlangt. Gaan voor betekenis én succes: met bezieling als kompas en geluk en high performance als gevolg.

Dus vertel, hoe wil jíj je voelen?

BIJZONDER EIGEN inspireert, coacht en begeleidt ondernemers, leiders , professionals en organisaties in betekenisvol leven en  werken. Bezield Leiderschap als way-of-life. Vanuit het geloof dat bezieling als kompas levens, bedrijven en (netwerk)organisaties creëert waarin vreugde, betekenis en welbevinden de basis vormen voor succes.  Succesvol in het moment en voor de toekomst.

Nathalie Bougie  is lid van het:

nip_logo_corp_rgb

 

 

 

 

 

“The ethical move badge vertegenwoordigt mijn belofte aan de ethische stap in dienst van een nieuwe marketingstandaard op basis van transparantie, vertrouwen en eerlijkheid. Neem alsjeblieft contact met me op als je ziet dat ik mijn belofte niet nakom. “