Jaarprogramma Embed & Elevate

Bezield Leiderschap | your way of comes from your why in life.

Het roer gaat nu écht om: dit wordt het jaar waarin jij de leiding neemt over de groei die je wilt maken in jouw leven. En vanuit verbinding met je bezieling anderen de mogelijkheid om verder te groeien. Veilig, menselijk en tegelijkertijd gedreven en gepassioneerd.  Dit curriculum omvat een uitzonderlijke combinatie van opleiding en coaching. Maatwerk, dus merendeels individueel. Met de mogelijkheid om maandelijks te verbinden met de groep en te groeien in het ritme van het seizoen. Gemaakt voor leiders van betekenis.

Stress, drukte, besluiteloosheid en een overdaad aan werk: het is een greep van de dingen waar jij zo graag afscheid van zou nemen. Je wilt volledig voor resultaat en het beste in jezelf en de ander naar buiten brengen. Dat is wie je bent. En dat is wat je kunt.

Alleen, je verlangt naar meer ruimte om die dingen te doen die er voor jou toe doen. Op een manier die ertoe doet. Met aandacht, compassie, oog voor groei en het menselijke. Waarbij je werkelijk het verschil wilt maken.

Het is tijd om uit jouw oude patronen en manieren van doen stappen, zodat je in je leven en je werken verder kunt groeien op je eigen manier. Je zoekt geen skillstraining voor jouw groei in leiderschap.  Het gaat over terug naar je bezieling.  Leven en werken vanuit vrijheid. Zelfverzekerd. Met rust en aandacht. Niet langer geleefd door jouw innerlijke criticus. De ‘pusher’ die je vertelt om blind door te blijven gaan met presteren. Of de ‘pleaser’ die ervoor zorgt dat jij meer aan anderen denkt dan aan jezelf. Misschien heb je gewoon een sterk gevoel dat dingen anders moeten, of  een heel helder verlangen waar je naartoe wilt gaan werken. In ieder geval is dit jouw moment om de knoop door te hakken. Om te besluiten dat dit jouw jaar wordt: het jaar waarin jij bezield leiderschap gaat bestuderen, ervaren, beleven en toepassen.

Ask yourself what is really important and then have the courage to build your life around your answer.”

Wat kun je verwachten

Dit traject van 10 maanden intensief samen werken is bedoeld om terugkerende patronen in denken en doen te doorbreken. We werken samen aan het opstellen van jouw Inner Soul Compass.  Dit kompas geeft je het vermogen om bewust aan het roer te staan van de ontwikkeling van je eigen leven, loopbaan of bedrijf. Je ontdekt wat jouw natuurlijke kwaliteiten zijn. Minder ontwikkelde of nog-niet-ontwikkelde kwaliteiten versterken we zodat je je vrij en geïnspireerd voelt en helemaal in je eigen kracht staat. Terwijl je daarbij in volledige verbinding bent met anderen. Je maakt keuzes vanuit je innerlijke waarde en zelfvertrouwen en handlet daadkrachtig in het vorm geven hiervan. 

We blijven zo dicht mogelijk bij wat er op dit moment in je bestaan speelt. Je komt tot zelfkennis en we werken met diepere persoonlijke en zingevingsvragen als:
‘Waarom loop ik steeds tegen hetzelfde aan? En hoe kom ik hiervan los?’
‘Hoe ben ik gevormd door de omgeving en het verleden waar ik uit voortkom?’
‘Wat wil ik nu eigenlijk echt en hoe kan ik daarvoor gaan?’

We besteden daarbij veel aandacht aan de signalen van je lichaam en aan je gevoelswereld, zodat je kunt ervaren welke krachten er in jou werkzaam zijn. Zo leer je vrijer te worden van de emoties en patronen, die zich in je leven en lichaam hebben vastgezet. 

Je verheldert jouw WHY-OF-LIFE. En leert hoe je vanuit je Inner Soul Compass  jouw leven, werk en bedrijf vorm kunt geven. Nu en voor de toekomst. Je ontwikkelt je leiderschap van binnenuit. Je wordt bewust zichtbaar vanuit wie je bent.  Krachtig, inspirerend en in verbinding met jezelf en de ander. Ik leer je om jouw complete ‘jij’ te gebruiken: de energie in je lijf, jouw gevoelens en gedachten, jouw talenten en de dingen die je doet. Embodied leadership geeft je het vermogen om keuzes te maken met je hoofd, hart &ziel.

Gedurende dit traject werken we 10 maanden intensief en met volledige aandacht samen aan jouw persoonlijke, leiderschapsontwikkeling. Op een manier die bij jou past. En omdat het van binnenuit komt creëren we duurzame impact. Zodat jij in het leven staat vanuit je innerlijke kracht en de dingen kunt doen die er voor jou echt toe doen. We stappen uit de stress en in de rust: hier ontstaat helderheid en ruimte. Ruimte om de gebaande paden te verlaten en nieuwe wegen te creëren.

If you do not take control over your time and your life, other people will gobble it up. If you don’t prioritize yourself, you constantly start falling lower and lower on your list.”
- Michelle Obama

Hoe wordt het proces vormgegeven?

Het traject is deels individueel en deels in groepsverband. 

We hebben 10 MAANDELIJKSE INDIVIDUELE COACHING SESSIES. Je volgt een exclusief en uniek maatwerk traject aan de hand van de door mij ontwikkelde  BEmethode be | feel | think | do.  

 

Jouw groei is leidend: we nemen de ruimte die op dat moment nodig is voor jouw groei.

Je kunt me gedurende jouw coachingstraject mailen of bereiken via WhatsApp om je vragen voor te leggen. Indien nodig hebben we extra telefonische contactmomenten. Je volgt een exclusief maatwerk traject: gedurende de 10 maanden kun je een beroep doen op mijn ondersteuning en expertise voor jouw verdere groei.

Daarnaast neem je deel aan de JAARCYCLUS MINDFUL MOMENTS. Dit zijn 10 maandelijkse bijeenkomsten van twee uur gedurende jouw Bijzonder Eigen jaar. Deze vinden plaats op de eerste maandag van de maand.

Je ontwikkelt je in een kleine groep van gelijkgestemden. Mensen die ervoor kiezen om hun persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Zijn wie je bent en doen wat er écht toe doet.

Mindful moments zijn meditatieve en reflectieve bijeenkomsten gericht op actieve recovery van al je inspanning in je leven, als ook de ontwikkeling van je persoonlijke identiteit. De meditaties zijn een combinatie van ademhaling, lichaamsbewustzijn, aandachttraining, positieve psychologie, en anderen kennis en wijsheid die tot mijn expertise behoort.

Je ontvangt de opname van de meditatie en de gerichte bezinningsoefening gerelateerd aan het seizoen. Hier werk je in de opvolgende maand zelfstandig aan.

Doel is herstel en groei middels actief herstel van je fysiologische systeem. Je fysiologie is de basis van waaruit jij je leven vorm geeft en is van invloed op je emoties, gevoelens, gedachten en je handelen.

Je leert gewaarzijn wat er in je omgaat, jezelf verruimen en je volle potentieel ontwikkelen. Waardoor je niet meer telkens terecht komt in dezelfde disfunctionele reacties en situaties,  minder vastzit in je oude patronen  en je jezelf niet langer beperkt tot wat je tot nu toe hebt ontwikkeld.

Je volgt gedurende deze 10 maanden 5 INDIVIDUELE LICHAAMSWERK SESSIES. Onder begeleiding van Anouk Vermeulen expert in energetisch lichaamswerk. Of onder begeleiding van Yvette Visschers, specialist in hartcoherentie volgens de wereldwijd bewezen en effectieve Heartmath® methode.

Vijf maanden na afronding van jouw Embed & Elevate traject bezinnen we ons op jouw ontwikkeling. In deze GROW-ON SESSIE her-ijken we je kompas en verhelderen hoe je verder kunt blijven groeien.

Je kunt geen invloed hebben op de samenleving, als je jezelf niet hebt veranderd.”
- Nelson Mandela

Het traject Embed & Elevate
Wat ben ik dankbaar dat ik het Exclusieve Jouw Bijzonder Eigen Jaar mag en kan volgen bij Nathalie! Vooral het vanuit mijn hoofd (rationaliseren) in mijn lijf en bij mijn gevoel/hart komen is voor mij een bijzondere ervaring die zeer krachtig voelt. Mijn bezieling/ mijn diepst verlangde gevoelens zijn mijn kompas om keuzes te maken in mijn leven om me gelukkig te voelen en dicht bij mezelf te blijven bij alles wat ik doe. Dit blijft natuurlijk oefenen om mijn nieuwe patronen te laten inslijten en dat hoort bij de uitdaging van mijn persoonlijke groei.

De samenwerking met Nathalie.
Nathalie, je bent inspirerend, betrokken, professioneel, wijs, creatief, liefdevol en jij zet je in om mij op maat te begeleiden. Bijzonder hoe jij precies weet aan te sluiten bij mijn behoeften en weet hoe je het beste uit mij kunt halen. Je bent de aangewezen persoon om mensen te begeleiden op weg naar het leven vanuit je diepst verlangde gevoelens en je bewust gelukkig voelen. Je hebt mij al enorm geholpen mijn leven nog zoveel mooier te maken. Ik ervaar nu dagelijks mijn diepst verlangde gevoelens die me gelukkig laten voelen. Ik heb “de regie weer in handen”. Ook zeer dankbaar dat ik gebruik mag maken van jouw netwerk; waardevolle, prettige en onmisbare personen!

IMG_6573
Yvette Amkreutz
Verpleegkundig Specialist & Docent

Wat gaat dit jaar mij brengen?

In dit jaar ontwikkel jij je tot een persoon die bewust en daadkrachtig in staat is om actieve recovery, meditatie en rust als onderdeel van het leven in te bouwen. Jij bepaalt hoe jouw brein werkt, besluit welke automatische patronen voor je werken en welke niet langer functioneel zijn. Zo krijg je toegang tot het bewust vernieuwen van jezelf. Ook leer je welke patronen juist zinvol zijn om te automatiseren. De coaching draagt bij aan een dieper begrip en gevoel voor het belang en de betekenis van jouw persoonlijke patronen en jouw innerlijke persoonlijkheidsstructuur. Reflectie stelt je in staat om proactief te leven, in plaats van reactief. Je ontwikkelt compassie en mildheid, met ruimte voor je kracht en je tekortkomingen. Vergeving is een ware bron van groei: voor jezelf en de ander. Je mag leren, fouten maken en weer doorgaan. Hierdoor ervaar je meer verbondenheid, minder interpersoonlijke conflicten en kun je sterker voor jezelf staan. Jij neemt het heft in eigen handen, om het leven vorm te geven waar jij ten diepste van houdt.

 • Je krijgt invloed op je leven, omdat je zelf bepaalt wat je verandert
 • Je kunt creatief en innovatief omgaan met wat zich in het moment aandient
 • Je bent niet bang om gedurfd en fantasierijk te leven
 • Je bent in staat om je niet blind te staren op materialistische zaken en gezien worden
 • Je ontleent betekenis aan je leven en je werk
 • Je bent trots op wat je doet, vanuit jezelf
 • Je hebt vertrouwen in jezelf en de mensen met wie je samenwerkt en leeft
 • Je kunt wijze besluiten nemen en gebruik je verstand om deze concreet vorm te geven
 • Je ziet de kracht in anderen, steunt hen in hun groeiproces en moedigt hen hierin aan.
 • Je laat jezelf en anderen doorgroeien vanuit hun werkelijke natuur
 • Practice what you preach: door bewust ruimte te maken voor mijn rust, aandacht en persoonlijke groei, geef ik jou het beste van mezelf. Ik kies ervoor om maximaal 10 personen in dit curriculum individueel te coachen zodat mijn aandacht jouw groei ten goede komt.
 • Met mijn inzending geef ik toestemming om mijn gegevens te verwerken, op de manier zoals omschreven in de privacyverklaring